Monthly Archives: دی ۱۳۹۸

ریس نت در نمایشگاه شهر هوشمند مشهد

ریس نت مشهد ، مانند سال گذشته ، در نمایشگاه شهر هوشمند مشهد ، با ریس موبیل شرکت خواهد کرد . هدف ما از شرکت در این نمایشگاه ، افزایش اطلاعات عمومی شهروندان نسبت به شبیه ساز های رانندگی ، ایجاد فضای شور و نشاط در طول نمایشگاه و برگزاری مسابقه خواهد بود . گزارش شرکت در این رویداد را از طریق ...

تغییر آدرس ریس نت مشهد

ریس نت مشهد ، به مکان جدید خود انتقال یافت آدرس جدید ریس نت : مشهد - خیابان راهنمایی - برج سلمان - طبقه دوم واحد ۲۰ ریس نت جدید در حال حاضر با ۵ دستگاه شبیه ساز ، با نرم افزار آموزش رانندگی حرفه ای Lfs ، یک دستگاه متصل به XBOX ، یک دستگاه به صورت سه مانیتوره ...