به مناسبت سوم خرداد ، سالروز آزاد سازی خرمشهر ، ریس نت قائن به عنوان اولین باشگاه اتومبیلرانی حرفه ای مجازی ایران افتتاح شد . این باشگاه که