بایگانی ماهیانه: می 2011

افتتاح رسمی اولین ریس نت ایران

به مناسبت سوم خرداد ، سالروز آزاد سازی خرمشهر ، ریس نت قائن به عنوان اولین باشگاه اتومبیلرانی حرفه ای مجازی ایران افتتاح شد .

این باشگاه که از سال 89 فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرده بود ، با حضوررئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان خراسان جنوبی جناب آقای ستوده ، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان جناب آقای ساجدی ، رئیس هیات موتورسواریو اتومبیلرانی شهرستان جناب آقای عباسپور افتتاح گردید .

در این مراسم جناب آقای ستوده ضمن تقدیر و تشکر بابت این فضا ، ابراز آمادگی برای معرفی این طرح به فدراسیون و جلب نظر اعضا فنی نسبت به کار با شبیه ساز نمودند .

تصاویر کامل افتتاح در ادامه مطلب